Logga in

Leverantörsnummer:

Lösenord:

 

Uppmaning!

Skicka inga smutsiga djur till slakt!!!!

Nu ökar antalet anmärkningar för gödselförorenade nöt i slakten.

Behåll djuren tills de blir rena!!!

Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen, minskar värdet på huden samt bakterier typ E-Coli hamnar i köttet.

Vi tillämpar prisavdrag för gödselförorenade nötdjur:

Kategori 1: Måttligt förorenade djur - 600 kr.
Kategori 2: Kraftigt förorenade djur - 1000 kr.
Kategori 3: Mycket kraftigt förorenade djur - 2000 kr.