Notering gris - Plus

Vecka: 22
23,30 kr/kg

Vecka: 21
23,30 kr/kg

pdf Plus v22 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 22
SwedeHam+
894 kr/st

Vecka: 21
894 kr/st

pdf Livdjur v22 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 22
pdf Plus v22 (PDF)


Ny broschyr

Tillsammans med slakterierna har Svenska Köttföretagen uppdaterat branschöverenskommelsen för bedömning av gödselförorenade nötkreatur med nya bilder och rekommendationer. På länken nedan finns två versioner, en för djurägare och en för slakteri.

https://www.kottforetagen.se/bedoemning-av-goedselfoerorenade-slaktdjur.html

Ny vägledning för bedömning av djurskydd på slakterier - uppdaterad version

För att bedömningarna av djurskyddet på slakterier ska vara korrekta och lika över hela landet finns det en vägledning. Vägledningen vänder sig främst till Livsmedelsverkets officiella veterinärer och länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd men den ger även en insikt i djurskyddsarbetet på slakterier för den som är intresserad. Du hittar vägledningen i länken nedan.

Nu finns en uppdaterad version med tre efterfrågade bedömningsdelar. De nya bedömningarna är hull, högdräktiga eller nyförlösta djur samt förorenade djur. Dessa finns i avsnitt 10.9 till 10.11. Jordbruksverket har tagit fram bedömningsdelarna i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen.

jordbruksverket.se


Nyheter

Till alla nötleverantörer: Pga torkan främst i östra och södra Sverige bör man snarast planera sin slakt för sommaren/hösten 2023. Välkommen med Er anmälan.

Notering Livkalv (tjur) -1 kr/kg vecka 48.

Notering nöt höjd med 50 öre/kg från v 27.

Notering nöt höjd med 50 öre/kg från v 24.

Notering nöt höjd med 50 öre/kg från v 22.

Notering nöt höjd med 75 öre/kg från v 19.

Notering ungnöt höjd med 50 öre/kg från v 17.

Notering ungnöt höjd med 1 kr/kg från v 15.

Notering för kor och ungnöt +50 öre/kg from v 13.

Notering för kor och ungnöt höjs +50 öre/kg från v11.

Notering storboskap höjd +50 öre/kg från v3.

Notering Livkalv (tjur och kvigkalv) -1 kr/kg. Välkommen med din beställning.

Vi är godkända för ombudsrapportering nöt. Läs mer här!Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Norra Aspelundsvägen 4
541 34 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö