Notering gris - Plus

Vecka: 51
15,35 kr/kg

Vecka: 50
15,35 kr/kg

pdf Plus v51 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 51
SwedeHam+
19,50 kr/kg

Vecka: 50
19,50 kr/kg

pdf Livdjur v51 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 51
pdf Plus v51 (PDF)

Danmark

Vecka: 51
9,00 dkr/kg

Vecka: 50
9,00 dkr/kg

pdf Mer från Dk


Gödselförorenade nöt

Nu ökar antalet anmärkningar för gödselförorenade nöt i slakten.

Behåll djuren tills de blir rena!!!

Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen, minskar värdet på huden samt bakterier typ E-Coli hamnar i köttet.

Vi tillämpar prisavdrag för gödselförorenade nötdjur:

Kategori 1: Måttligt förorenade djur - 600 kr.
Kategori 2: Kraftigt förorenade djur - 1000 kr.
Kategori 3: Mycket kraftigt förorenade djur - 2000 kr.

Plats för fler!

De senaste åren har vi byggt ut vår kapacitet för slakt, styckning och paketering i flera steg – för att stå redo att ta emot ständigt fler uppfödare som leverantörer.

Som leverantör till Skövde Slakteri blir du en viktig länk i en kedja där kvalitetstänkandet genomsyrar allt vi gör. Du får ett personligt och smidigt bemötande utan byråkratiskt krångel. Och du vet att du har en säker avsättning, tack vare vår ställning på marknaden med starka egna varumärken. Tar du ditt yrke på allvar kan du inte få en bättre partner – välkommen till oss!

Ny vägledning för bedömning av djurskydd på slakterier - uppdaterad version

För att bedömningarna av djurskyddet på slakterier ska vara korrekta och lika över hela landet finns det en vägledning. Vägledningen vänder sig främst till Livsmedelsverkets officiella veterinärer och länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd men den ger även en insikt i djurskyddsarbetet på slakterier för den som är intresserad. Du hittar vägledningen i länken nedan.

Nu finns en uppdaterad version med tre efterfrågade bedömningsdelar. De nya bedömningarna är hull, högdräktiga eller nyförlösta djur samt förorenade djur. Dessa finns i avsnitt 10.9 till 10.11. Jordbruksverket har tagit fram bedömningsdelarna i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen.

jordbruksverket.se
Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö