Notering gris - Plus

Vecka: 43
18,15 kr/kg

Vecka: 42
18,15 kr/kg

pdf Plus v43 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 43
SwedeHam+
690 kr/st

Vecka: 42
690 kr/st

pdf Livdjur v43 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 43
pdf Plus v43 (PDF)


Gödselförorenade nöt

Nu ökar antalet anmärkningar för gödselförorenade nöt i slakten.

Behåll djuren tills de blir rena!!!

Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen, minskar värdet på huden samt bakterier typ E-Coli hamnar i köttet.

Vi tillämpar prisavdrag för gödselförorenade nötdjur:

Kategori 1: Måttligt förorenade djur - 600 kr.
Kategori 2: Kraftigt förorenade djur - 1000 kr.
Kategori 3: Mycket kraftigt förorenade djur - 2000 kr.

Ny vägledning för bedömning av djurskydd på slakterier - uppdaterad version

För att bedömningarna av djurskyddet på slakterier ska vara korrekta och lika över hela landet finns det en vägledning. Vägledningen vänder sig främst till Livsmedelsverkets officiella veterinärer och länsstyrelsernas personal som arbetar med djurskydd men den ger även en insikt i djurskyddsarbetet på slakterier för den som är intresserad. Du hittar vägledningen i länken nedan.

Nu finns en uppdaterad version med tre efterfrågade bedömningsdelar. De nya bedömningarna är hull, högdräktiga eller nyförlösta djur samt förorenade djur. Dessa finns i avsnitt 10.9 till 10.11. Jordbruksverket har tagit fram bedömningsdelarna i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen.

jordbruksverket.se
Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö