Ansvarfullt producerad soja

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har Skövde Slakteri och de andra deltagarna förbundit sig till att, från och med år 2015, säkerställa att 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartcertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbete samt barnarbete.

Härmed försäkras att den sojan som har använts av våra leverantörer är 100% certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra's principer och kriterier.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö