Notering gris - Plus

Vecka: 16
23,75 kr/kg

Vecka: 15
23,75 kr/kg

pdf Plus v16 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 16
SwedeHam+
894 kr/st

Vecka: 15
894 kr/st

pdf Livdjur v16 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 16
pdf Plus v16 (PDF)


Noteringsändringar - vecka 16 - 2024

Notering gris Plus-notering: Oförändrad.

Notering storboskap: Oförändrad.

Sugga: Oförändrad.

Smågris: Oförändrad.

Livkalv: Oförändrad.

Aktuellt Eko-tillägg: 0,50 kr/kg.

INFORMATION

Obs! Ändrad utbetalningsdag av avräkningar from i år till fri leveransvecka + 10 dagar, vilket innebär att utbetalning sker på onsdagar i stället för fredagar.


Fr.o.m v 47-2016 gäller 30 dagars betalning till säljande leverantör av livkalvar och livdjur. Köparen har 30 dagar kontant betalning. De 30 dagarna räknas från leveranstillfället.


 

AKTUELLT PRIS

Aktuellt pris Plus-notering = 23,75 kr/kg.

Bäst betalda viktgrupp 75-99,9.

Information om tillägg mm finns på noteringssidan för gris. Klicka på länken till vänster.

Förmedlingsavgift 2014: Från 1 januari 2014 faktureras smågrisar med verklig kostnad, inköp + frakt. 

 

SUGGA/UNGSUGGA

Sugga: Oförändrad.
Aktuellt pris 9,60 kr/kg.

 

SMÅGRISAR

SwedeHam +, basvikt 30 kg. 
Marknadsavdrag/tillägg = 0.
Smågrisnotering = 894 kr/st. (basvikt 30 kg)

 

STORBOSKAP

Hämtningsavgift 1 nöt 150 kr/st.

Plusnotering: gäller nya avtal. Vill Du diskutera nya avtal, kontakta oss.
Bäst betalda viktgrupp fn. 275 - 424,9 kg.

OBS ändrade fettavdrag samt kriterier för SK-tillägg. Se nedan.

 

MELLANKALV

Oförändrad.

 

LIVKALV

Hämtningsavgift 0-3 livkalv/v: 50 kr/st.

Säljavgift på livkalvar (tjurkalvar och kvigkalvar) from v5/2023: 80 kr/st.

Samtliga tjur och kvigkalvar ska vara avvanda från mjölk. Lägsta vikt 70 kg.

Betalning upp till basvikt 125 kg därefter betalning för övervikt enligt livkalvsnotering.

Basvikt 125kg.

Anmälan livkalvar mjölk ska ske till växeln Skövde slakteri 0500-446280.

Tjurkalv, SRB, Pluskalv = 29,00 kr/kg.
Tjurkalv, SLB, Pluskalv = 27,00 kr/kg.
Tjurkalv, SRB, Primakalv = 26,00 kr/kg.
Tjurkalv, SLB, Primakalv = 24,00 kr/kg.
Kvigkalv, SRB/SLB = 21,00 kr/kg.

 

KÖTTRASKALVAR

Säljare av tjur- och kvigkalvar köttras betalas till gällande kg pris upp till 325 kg därefter gällande kg pris för övervikt.

Säljavdrag köttraskalvar (from v5 2023).
1-20 st: 175 kr/st.
21-40 st 125 kr/st.
41+ st 100 kr/st.
Frakt betalas av köparen.

Basvikt 325kg.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Norra Aspelundsvägen 4
541 34 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö