Notering gris - Plus

Vecka: 23
17,95 kr/kg

Vecka: 22
17,95 kr/kg

pdf Plus v23 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 23
SwedeHam+
690 kr/st

Vecka: 22
690 kr/st

pdf Livdjur v23 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 23
pdf Plus v23 (PDF)


Noteringsändringar - vecka v 23 2020

Notering gris Plus-notering: Oförändrad.

Notering storboskap: Oförändrad.

Sugga: Oförändrad.

Smågris: Oförändrad.

Livkalv: Oförändrad.

Aktuellt Eko-tillägg: 0,50 kr/kg.

INFORMATION

Obs! Ändrad utbetalningsdag av avräkningar from i år till fri leveransvecka + 10 dagar, vilket innebär att utbetalning sker på onsdagar i stället för fredagar.


Fr.o.m v 47-2016 gäller 30 dagars betalning till säljande leverantör av livkalvar och livdjur. Köparen har 30 dagar kontant betalning. De 30 dagarna räknas från leveranstillfället.


 

AKTUELLT PRIS

Aktuellt pris Plus-notering = 17,95 kr/kg. Gäller grisar med GMO-fritt foder.
Grisar med GMO-foder, avdrag 0,20 kr/kg.

Bäst betalda viktgrupp 75-99,9.

Information om tillägg mm finns på noteringssidan för gris. Klicka på länken till vänster.

Förmedlingsavgift 2014: Från 1 januari 2014 faktureras smågrisar med verklig kostnad, inköp + frakt. 

 

SUGGA/UNGSUGGA

Sugga: Oförändrad.
Aktuellt pris 9,60 kr/kg.

 

SMÅGRISAR

SwedeHam +, basvikt 30 kg. 
Marknadsavdrag/tillägg = 0.
Smågrisnotering = 690 kr/st. (basvikt 30 kg)

 

STORBOSKAP

Hämtningsavgift 1-3 nöt 150 kr/st.

Plusnotering: gäller nya avtal. Vill Du diskutera nya avtal, kontakta oss.
Bäst betalda viktgrupp fn. 275 - 424,9 kg.

OBS ändrade fettavdrag samt kriterier för SK-tillägg. Se nedan.

 

KVALITETSTILLÄGG

SK-tillägg E - R-, 2 - 4-, aktuellt tillägg 1,50 kr/kg. SK-tillägg ingår i prislistan från klass R- - E.
Aktuella marknadstillägg, ungnöt 1 kr/kg. Ko 0 kr/kg.

KRAV-tillägg, ungnöt 0,50 kr/kg, ko/tjur 1,00 kr/kg.
Ändrade Klass och viktintervall, se prislistan.

 

MELLANKALV

Oförändrad.

 

LIVKALV

Hämtningsavgift 0-3 livkalv/v: 50 kr/st.

Vi inför en säljavgift på livkalvar (tjurkalvar och kvigkalvar) from v22: 30 kr/st.

Tjurkalv, SRB, Pluskalv = 30,50 kr/kg.
Tjurkalv, SLB, Pluskalv = 28,50 kr/kg.
Tjurkalv, SRB, Primakalv = 27,50 kr/kg
Tjurkalv, SLB, Primakalv = 25,50 kr/kg
Kvigkalv, SRB/SLB = 17,50 kr/kg

Samtliga tjur och kvigkalvar ska vara avvanda från mjölk. Lägsta vikt 70 kg.

 

KÖTTRASKALVAR

Säljavdrag köttraskalvar 50 kr/st from v46-2018 tills vidare. Köpare av köttraskalvar betalar alltid frakt.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö