Lastning av nötkreatur

En lugn och effektiv lastning av nötkreatur är gynnsamt för både djuren, djurhållaren och djurtransportören. Förbered lastningen innan djurbilen kommer för att få så kort stopptid som möjligt, vilket är bra för de eventuella djur som redan är på djurbilen. Se till att det finns gott om plats för djurbilen och snöröj, sanda och röj grenar från träd ordentligt vid behov.

Stallmiljön

 • Grindar och anordningar måste klara belastningen från djuren. Använd gärna fånggrindar.
 • Drivvägen ska vara tydlig, djuren ska helst bara se den väg som har planerats för dem.
 • Nötkreatur går hellre från mörkare till ljusare (men se till att de inte bländas).
 • Halksäkra (ex. strö eller sand).
 • Krymp utrymmet när djuren blir färre så de inte kan springa fram och tillbaka.
 • Rampen upp till transportfordonet ska helst inte vara för brant. Detta är bra att tänka på vid om/nybyggnation, bygg en lastkaj som är cirka 50 cm högre än kör-ytan.
 • Gör drivvägen så ointressant som möjligt:
  • samma golvmaterial hela vägen, undvik vattenpölar, skuggor och ljusa fläckar, d.v.s. djuren ska inte uppfatta några förändringar i underlaget. Använd gärna strö.
  • bullerdämpa (strö, hållfasta ramper/bryggor), undvik plötsliga och höga ljud.
  • se till att djuren som ska lastas inte får noskontakt med andra djur (hela väggar mot andra djur upp till 1,6 meter).

Människan

 • Tänk på din egen säkerhet vid lastningen. Ha en reträttväg klar. Lasta aldrig ensam.
 • Arbeta lugnt och metodiskt. Undvik häftiga rörelser och var inte högljudd.
 • Placera dig snett bakom djuret för att få det att röra sig framåt. Står du rakt bakom djuret ser det dig inte.
 • Undvik stress. Gott tålamod är viktigt.
 • Tänk på att smittskydda din gård. Du som arbetar på gården ska undvika att gå upp på djurbilen, och efter lastningen bör du tvätta händer och stövlar.

Djuren

 • Kontrollera innan lastning att djuren är korrekt märkta med original-öronbrickor från Jordbruksverket och finns med i CDB.
 • Kontrollera att djuren uppfyller kraven i Djurägarförsäkran och skriv under.
 • Fodra som vanligt innan lastning.
 • Håll ihop befintliga djurgrupper, blanda inte djur som inte känner varandra.
 • Utnyttja flockinstinkten om flera djur ska lastas, lasta inte djuren en och en.

Malin Fällström, 150217


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö