Nyheter

Tillägg (s.k. torkstöd) på samtliga avräkningar på 23 öre/kg.

Vi saknar köpare av kvigkalvar (SRB,SLB). Vi sänker priset fr.o.m v1-2019. Nytt pris 12 kr/kg. Välkommen med Era beställningar.

Nu finns de senaste certifikaten för FSSC 22000 uppladdat här på hemsidan.

Höjd förmedlingsavgift fr.o.m. v1-2019. Planeringrabatt om beställning är oss tillhanda senast 2018-12-31.

Till samtliga nötleverantörer som har djur anmälda till Skövde Slakteri (PDF)!

Vi ligger fn 6-7 veckor efter anmäld hämtningsvecka. Vi slaktar och säljer på bra just nu. Ni som vill minska era anmälningar hör av Er till Alf på intransport eller vi på Inköp nöt (Anders eller Hans). Vi hämtar i turordning. Vi kommer förmodligen ha samma situation hela hösten 2018. Planera din slakt för 2019 nu. Vi lägger konv djur från maj 2019 och framåt. Beställ dina köttraskalvar eller förmedlingskalvar nu. Det är god tillgång på dikalvar just nu. Välkommen med din beställning.

Vi sänker livkalven v34 med 1 kr/kg. Välkommen med din beställning av livkalv.

From v 31 inför vi ett hygienavdragrag för highland cattle på 1600kr/st.

Vi behöver bättre lastningsförhållanden på våra gårdar!

Passa på beställ livkalv nu! Vi har också Köttraskvigor till salu. Se mer och kontakta oss här.

Anmäl dina slaktdjur nu!! Vi har kö både för krav och konv. djur. Välkommen med din anmälan.

Dags att anmäla (anmäl här) dina köttraskalvar till förmedling. Kontakta Hans Löfdahl eller Sven Erik Olsson i västra Sverige och Anders Kälvelid för Östra Sverige. Välkommen med din anmälan.

Är du ny nötköttsföretagare – eller planerar du att bli?

Stallskolor för lönsamma mjölkraskalvar!

Lugn och effektiv lastning av nötkreatur.

Anmälningsblankett för köttraskalvar.


Lastning av nötkreatur

En lugn och effektiv lastning av nötkreatur är gynnsamt för både djuren, djurhållaren och djurtransportören. Förbered lastningen innan djurbilen kommer för att få så kort stopptid som möjligt, vilket är bra för de eventuella djur som redan är på djurbilen. Se till att det finns gott om plats för djurbilen och snöröj, sanda och röj grenar från träd ordentligt vid behov.

Stallmiljön

 • Grindar och anordningar måste klara belastningen från djuren. Använd gärna fånggrindar.
 • Drivvägen ska vara tydlig, djuren ska helst bara se den väg som har planerats för dem.
 • Nötkreatur går hellre från mörkare till ljusare (men se till att de inte bländas).
 • Halksäkra (ex. strö eller sand).
 • Krymp utrymmet när djuren blir färre så de inte kan springa fram och tillbaka.
 • Rampen upp till transportfordonet ska helst inte vara för brant. Detta är bra att tänka på vid om/nybyggnation, bygg en lastkaj som är cirka 50 cm högre än kör-ytan.
 • Gör drivvägen så ointressant som möjligt:
  • samma golvmaterial hela vägen, undvik vattenpölar, skuggor och ljusa fläckar, d.v.s. djuren ska inte uppfatta några förändringar i underlaget. Använd gärna strö.
  • bullerdämpa (strö, hållfasta ramper/bryggor), undvik plötsliga och höga ljud.
  • se till att djuren som ska lastas inte får noskontakt med andra djur (hela väggar mot andra djur upp till 1,6 meter).

Människan

 • Tänk på din egen säkerhet vid lastningen. Ha en reträttväg klar. Lasta aldrig ensam.
 • Arbeta lugnt och metodiskt. Undvik häftiga rörelser och var inte högljudd.
 • Placera dig snett bakom djuret för att få det att röra sig framåt. Står du rakt bakom djuret ser det dig inte.
 • Undvik stress. Gott tålamod är viktigt.
 • Tänk på att smittskydda din gård. Du som arbetar på gården ska undvika att gå upp på djurbilen, och efter lastningen bör du tvätta händer och stövlar.

Djuren

 • Kontrollera innan lastning att djuren är korrekt märkta med original-öronbrickor från Jordbruksverket och finns med i CDB.
 • Kontrollera att djuren uppfyller kraven i Djurägarförsäkran och skriv under.
 • Fodra som vanligt innan lastning.
 • Håll ihop befintliga djurgrupper, blanda inte djur som inte känner varandra.
 • Utnyttja flockinstinkten om flera djur ska lastas, lasta inte djuren en och en.

Malin Fällström, 150217


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö