Vi behöver bättre lastningsförhållanden på våra gårdar

- Framfartsväg och gårdsplan ska vara plogade vintertid och, där det behövs, sandade innan transport anländer till gården.

- Träd och grenar som repar och skymmer sikt borttagna.

- Alla uppgifter gällande djur såsom Se-nummer, id-nummer och födelsedata rapporterade till slakteriet före hämtning.

- Respektera våra körtider för våra chafförer.

Vi inför en avgift på 800 kr/leverans gällande både livdjur och slakt då lastningsförhållande medfört försenad hämtning.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö