bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel

Nyheter

Vi är godkända för ombudsrapportering nöt. Läs mer här!

Leverantörsvillkor (gris) har uppdaterats vecka 18.

Bra efterfrågan på livkalvar: +50 öre/kg from v 18. Välkommen med din anmälan.

Stor efterfrågan på betesdjur, kontakta din inköpare. Livkviga +1,00 kr/kg v13.

Vi höjer notering på nöt med +50 öre/kg v10. Vi behöver dina djur, kontakta oss om du har färdiga djur att lämna. Välkommen med din anmälan.

Anmäl Era djur för slakt. Notering nöt +50 öre/kg from v6. Vi har en bra efterfrågan från butikerna.

Justering av grispriset V7 2021 (PDF-fil).

Hej bäste köttproducent och leverantör! Påminnelse om snöväglag och att ange identitetsuppgifter (PDF-fil).

Julhälsning till våra leverantörer (PDF-fil).

Vi höjer noteringen för Nöt med 50 öre/kg. Välkommen med Er anmälan för 2021.

Planera din slakt för 2021. Vi har öppnat för anmälan av både konventionella djur, Ri ekologiska samt kravdjur. En tidig anmälan hjälper vår intransportplanering och försäljning. Välkommen med din anmälan.

Nöt-notering (v 29) +50 öre/kg från 250 kg. Välkommen med din slaktanmälan!

Leverantörsinfo v24

Notering v17 ungtjur/yngre tjur samt kor >250 kg +50öre/kg. Välkommen med Er anmälan.

Marknadstillägg och höjt kravtillägg på ungnöt.

Coronaläget på slakteriet

Pga Corona ställer vi in dessa leverantörsträffar (vi återkommer med nya datum):
• Ölanda Säteri 7/4.
• Erik Karlsson Ödeshög 1/4.

Vecka 10 höjer vi nötnoteringen med +50 öre/kg och kravtillägget för kor/äldre tjur med 50 öre/kg. Välkommen med Er slaktanmälan!

Ny ekonomichef

Vi höjer nötnoteringen vecka 9 med +50 öre/kg för djur över 250 kg.

Marknadstillägg ko/ungnöt + 50 öre/kg from v6-v9. Välkommen med din anmälan!

Välkommen med anmälningar nöt för 2020.

Ny VD på Skövde Slakteri fr.o.m 1 februari.

Vi söker köpare på avvanda kvigkalvar från mjölkproduktion. Vi sänker kvigkalvnotering 2kr/kg from v48. Välkommen med din beställning.

Kurser för dikalvsproducenter (Rådde Kalvning).

Kenneth Lundgren är ny inköpare nöt from 1 oktober.

Vi tar ej längre emot highland cattle djur med horn.

Vi höjer avräkningspriset på gris vecka 22 inom vikten 73-99,9 kg.

Vi höjer avräkningspriset från och med vecka 17!

Nu kan du bifoga en förskriven lista med samtliga idnr på lastade djur. Detta underlättar vår transport till slakteriet. Vi kontrollerar att samtliga pålastade djur stämmer med bifogad lista över djuren.

Väntetider för slakt, återkoppla snarast till slakteriet om ni vill minska era anmälnmingar!

Antalet djur med gödselavdrag ökar nu till slakt. Undvik att skicka smutsiga djur. Forsätt att strö i boxarna och klipp djuren om det är möjligt. Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen, minskar värdet av huden samt ökar risken att få in E-Coli bakterier i köttet.

Nu finns de senaste certifikaten för FSSC 22000 uppladdat här på hemsidan.

På elmiautställningen denna vecka vann 2 leverantörer till Skövde Slakteri högsta resp bästa pris. Vi på Skövde Slakteri gratulerar Vita Fall (Ljusfallshammar) och Rolf Svensson (Vetlanda).

From v 31 inför vi ett hygienavdragrag för highland cattle på 1600kr/st.

Vi behöver bättre lastningsförhållanden på våra gårdar!

Passa på beställ livkalv nu! Vi har också Köttraskvigor till salu. Se mer och kontakta oss här.

Anmäl dina slaktdjur nu!! Vi har kö både för krav och konv. djur. Välkommen med din anmälan.

Dags att anmäla (anmäl här) dina köttraskalvar till förmedling. Kontakta Kenneth Lundgren eller Sven Erik Olsson i västra Sverige och Anders Kälvelid för Östra Sverige. Välkommen med din anmälan.

Är du ny nötköttsföretagare – eller planerar du att bli?

Stallskolor för lönsamma mjölkraskalvar!

Lugn och effektiv lastning av nötkreatur.

Anmälningsblankett för köttraskalvar. 
 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö