bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel bildspel

Nyheter

Vi höjer avräkningspriset från och med vecka 17!

Nu kan du bifoga en förskriven lista med samtliga idnr på lastade djur. Detta underlättar vår transport till slakteriet. Vi kontrollerar att samtliga pålastade djur stämmer med bifogad lista över djuren.

Väntetider för slakt, återkoppla snarast till slakteriet om ni vill minska era anmälnmingar!

Antalet djur med gödselavdrag ökar nu till slakt. Undvik att skicka smutsiga djur. Forsätt att strö i boxarna och klipp djuren om det är möjligt. Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen, minskar värdet av huden samt ökar risken att få in E-Coli bakterier i köttet.

Tillägg (s.k. torkstöd) på samtliga avräkningar på 23 öre/kg.

Vi saknar köpare av kvigkalvar (SRB,SLB). Vi sänker priset fr.o.m v1-2019. Nytt pris 12 kr/kg. Välkommen med Era beställningar.

Nu finns de senaste certifikaten för FSSC 22000 uppladdat här på hemsidan.

Höjd förmedlingsavgift fr.o.m. v1-2019. Planeringrabatt om beställning är oss tillhanda senast 2018-12-31.

Till samtliga nötleverantörer som har djur anmälda till Skövde Slakteri (PDF)!

På elmiautställningen denna vecka vann 2 leverantörer till Skövde Slakteri högsta resp bästa pris. Vi på Skövde Slakteri gratulerar Vita Fall (Ljusfallshammar) och Rolf Svensson (Vetlanda).

Vi ligger fn 6-7 veckor efter anmäld hämtningsvecka. Vi slaktar och säljer på bra just nu. Ni som vill minska era anmälningar hör av Er till Alf på intransport eller vi på Inköp nöt (Anders eller Hans). Vi hämtar i turordning. Vi kommer förmodligen ha samma situation hela hösten 2018. Planera din slakt för 2019 nu. Vi lägger konv djur från maj 2019 och framåt. Beställ dina köttraskalvar eller förmedlingskalvar nu. Det är god tillgång på dikalvar just nu. Välkommen med din beställning.

Vi sänker livkalven v34 med 1 kr/kg. Välkommen med din beställning av livkalv.

From v 31 inför vi ett hygienavdragrag för highland cattle på 1600kr/st.

Vi behöver bättre lastningsförhållanden på våra gårdar!

Passa på beställ livkalv nu! Vi har också Köttraskvigor till salu. Se mer och kontakta oss här.

Anmäl dina slaktdjur nu!! Vi har kö både för krav och konv. djur. Välkommen med din anmälan.

Dags att anmäla (anmäl här) dina köttraskalvar till förmedling. Kontakta Hans Löfdahl eller Sven Erik Olsson i västra Sverige och Anders Kälvelid för Östra Sverige. Välkommen med din anmälan.

Är du ny nötköttsföretagare – eller planerar du att bli?

Stallskolor för lönsamma mjölkraskalvar!

Lugn och effektiv lastning av nötkreatur.

Anmälningsblankett för köttraskalvar.



 
 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö