Notering gris - Plus

Vecka: 46
17,05 kr/kg

Vecka: 45
16,85 kr/kg

pdf Plus v46 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 46
SwedeHam+
583 kr/st

Vecka: 45
583 kr/st

pdf Livdjur v46 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 46
pdf Plus v46 (PDF)

Danmark

Vecka: 46
9,00 dkr/kg

Vecka: 45
9,00 dkr/kg

pdf Mer från Dk


Marknadsplatsen för livdjur

På Livdjurstorget hittar du vårt aktuella utbud av livdjur.

Kontrollera att dina livdjur är BVD-fria innan förmedling sker!!! Köpare av dina djur är oftast ansluten till Smittsäkrad besättning. Kontakta Växa Sverige (Kontrollprogram@vxa.se). Kostnad endast 100 kr. Köparen förlorar både den statliga ersättningen samt eventuell försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag vid ett salmonellautbrott om han köper djur som inte BVD-fria.

Kontaktpersoner

Kenneth Lundgren (Värmland, Skaraborg, Dalsland)
Telefon: 0730 - 22 62 41

Sven-Erik Olsson (Skaraborg, Sjuhärad, Halland)
Telefon: 070-5089418

Anders Kälvelid (Östergötland, Småland)
Telefon: 0727 - 23 61 04

Säljes

30-35 st SLB kor
Avhornade. Lösdriftsdjur. Upphörande besättning.
Kontakta: Kenneth Lundgren

Dräktiga Charolais kvigor säljes
6 st dräktiga Charolais kvigor kalvning jan/feb 2020 i Östergötland.
Kontakta: Anders Kälvelid

Mjölkraskvigor
8-12 månader för seminering. Grupper med Slb och SRB.
Kontakta: Kenneth Lundgren

Dräktiga Hereford i Bohuslän
15 dräktiga Hereford kvigor från avelsbesättning i Bohuslän.

Kontakta: Sven Erik Olsson

Aveltjur
Stambokförda Angustjur 2 årig 25000 kr/st i tranås.

Kontakta: Anders Kälvelid

Kor köttras ekologiska
30-40 st kor köttras ekologiska + kalvar mellan Borås och Varberg.

Kontakta: Anders Kälvelid

Dräktiga köttraskor
10-11 dräktiga köttraskor kalv mars 2020 betäckt med angustjur krav i Sjuhärad.

Kontakta: Anders Kälvelid

Besättning EU-eko
Besättning EU-eko simmental/hereford korsning.
50-60 kor.
10-15 kvigor.
3-4 avelstjurar.

Kontakta: Kenneth Lundgren

Betesdjur, kvigor stutar m.m anmäl dessa till
Kontakta: Anders Kälvelid | Sven-Erik Olsson | Kenneth Lundgren

Köttraskvigor
Köttraskvigor, lätta och tunga raser både konventionella och krav finns att köpa.

Kontakta: Sven-Erik Olsson

Dikalvar
Beställ dina dikalvar nu!!!

Kontakta: Kenneth Lundgren | Sven-erik Olsson | Anders Kälvelid

Köpes

Köttraskalvar
Vi vill köpa dina köttraskalvar nu.

Använd våranmälningsblankett här!

Kontakta: Kenneth Lundgren | Sven-erik Olsson | Anders Kälvelid


Anmälningsblankett för köttraskalvar

Anmäl köttraskalvar här


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö