Notering gris - Plus

Vecka: 14
17,85 kr/kg

Vecka: 13
17,85 kr/kg

pdf Plus v14 (PDF)

Livkalv / Smågris

Vecka: 14
SwedeHam+
680 kr/st

Vecka: 13
680 kr/st

pdf Livdjur v14 (PDF)

Nöt och kalv - Plus

Vecka: 14
pdf Plus v14 (PDF)


Marknadsplatsen för livdjur

På Livdjurstorget hittar du vårt aktuella utbud av livdjur.

Kontrollera att dina livdjur är BVD-fria innan förmedling sker!!! Köpare av dina djur är oftast ansluten till Smittsäkrad besättning. Kontakta Växa Sverige (Kontrollprogram@vxa.se). Kostnad endast 100 kr. Köparen förlorar både den statliga ersättningen samt eventuell försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag vid ett salmonellautbrott om han köper djur som inte BVD-fria.

Kontaktpersoner

Kenneth Lundgren (Värmland, Skaraborg, Dalsland)
Telefon: 0730 - 22 62 41

Sven-Erik Olsson (Skaraborg, Sjuhärad, Halland)
Telefon: 070-5089418

Anders Kälvelid (Östergötland, Småland)
Telefon: 0727 - 23 61 04

Säljes

Låglandsbesättning 80 kor
Låglandsbesättning med 80 kor med inkalvning höst 2020 säljes i Norra Östergötland. 10200 ECM.

Kontakta: Anders Kälvelid

Aveltjur
Stambokförda Angustjur 2 årig 25000 kr/st i tranås.

Kontakta: Anders Kälvelid

Dräktiga köttraskor
10-11 dräktiga köttraskor kalv mars 2020 betäckt med angustjur krav i Sjuhärad.

Kontakta: Anders Kälvelid

Betesdjur, kvigor stutar m.m anmäl dessa till
Kontakta: Anders Kälvelid | Sven-Erik Olsson | Kenneth Lundgren

Köttraskvigor
Köttraskvigor, lätta och tunga raser både konventionella och krav finns att köpa.

Kontakta: Sven-Erik Olsson

Dikalvar
Beställ dina dikalvar nu!!!

Kontakta: Kenneth Lundgren | Sven-erik Olsson | Anders Kälvelid

Köpes

Köttraskalvar
Vi vill köpa dina köttraskalvar nu.

Använd våranmälningsblankett här!

Kontakta: Kenneth Lundgren | Sven-erik Olsson | Anders Kälvelid


Anmälningsblankett för köttraskalvar

Anmäl köttraskalvar här


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö