Godkända för ombudsrapportering nöt

Vi är godkända för ombudsrapportering nöt.

Fullmaktsblankett finns att hämta på jordbruksverkets hemsida.

Ange produktionsplatsnummer SE600118 och skicka till Jordbruksverket 826 84 Söderhamn så rapporteras djuren slaktade i CDB via oss så fort ni fått bekräftelse av Jordbruksverket.


 


Skövde Slakteri AB
Postadress:
Box 76
541 22 Skövde
Besöksadress:
Aspelundsvägen
541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80
Fax: 0500-41 99 57
Epost: info@skovdeslakteri.se

Webbyrå: Netside Media i Växjö